δασμολογική ονοματολογία [Ελληνικά]:

5200000000 80 ΒΑΜΒΑΚΙ.

ΤΜΗΜΑ XI ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ.

 • 5201000000 80 : Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο
 • 5202000000 80 : Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)
 • 5203000000 80 : Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο
 • 5204000000 80 : Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
 • 5205000000 80 : Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν τουλάχιστον 85|% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
 • 5206000000 80 : Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν λιγότερο από 85|% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
 • 5207000000 80 : Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο) συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
 • 5208000000 80 : Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85|% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200|g/m$2
 • 5209000000 80 : Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85|% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200|g/m$2
 • 5210000000 80 : Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85|% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200|g/m$2
 • 5211000000 80 : Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85|% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200|g/m$2
 • 5212000000 80 : Άλλα υφάσματα από βαμβάκι