δασμολογική ονοματολογία [Ελληνικά]:

1000000000 80 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ.

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.