δασμολογική ονοματολογία [Ελληνικά]:

3200000000 80 ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ.

ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ.

 • 3201000000 80 : Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους
 • 3202000000 80 : Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της δέψης
 • 3203000000 80 : Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση|3|του κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης
 • 3204000000 80 : Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση|3|του κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης
 • 3205000000 80 : Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση|3|του κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες
 • 3206000000 80 : Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση|3|του κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων|3203, 3204|ή 3205. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης
 • 3207000000 80 : Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμευτική, τη σμάλτωση ή την υαλουργία. Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων
 • 3208000000 80 : Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση|4|του κεφαλαίου αυτού
 • 3209000000 80 : Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο
 • 3210000000 80 : Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων
 • 3211000000 80: Ξηραντικά παρασκευασμένα
 • 3212000000 80 : Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρισης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο. Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση
 • 3213000000 80 : Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώματα σε τροχίσκους, σωληνάρια, δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες
 • 3214000000 80 : Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται προσόψεις, εσωτερικούς τοίχους, δάπεδα, ορόφες ή παρόμοιες επιφάνειες
 • 3215000000 80 : Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές