δασμολογική ονοματολογία [Ελληνικά]:

8000000000 80 ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ.

ΤΜΗΜΑ XV ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ.

  • 8001000000 80 : Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή
  • 8002000000 80: Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου
  • 8003000000 80 : Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσίτερο
  • 8007000000 80 : Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο