δασμολογική ονοματολογία [Ελληνικά]:

3100000000 80 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ.

ΤΜΗΜΑ VI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ.

  • 3101000000 80 : Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης
  • 3102000000 80 : Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα
  • 3103000000 80 : Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά
  • 3104000000 80 : Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα
  • 3105000000 80 : Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10|kg