δασμολογική ονοματολογία [Ελληνικά]:

6900000000 80 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ.

ΤΜΗΜΑ XIII ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ. ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ.

 • 6901000000 10: I. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • 6901000000 80: Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμευτικά είδη από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. kieselguhr, τριπολίτις γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες
 • 6902000000 80 : Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμευτικά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες
 • 6903000000 80 : Άλλα κεραμευτικά είδη πυρίμαχα (π.χ. αποστακτήρες σε σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων, εμφράγματα, στηρίγματα, δοχεία κυπελλώσεως, σωλήνες κάθε είδους, θήκες, ράβδοι), άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες
 • 6904000000 10: II. ΑΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • 6904000000 80 : Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δοκαριών και παρόμοια είδη, από κεραμευτική ύλη
 • 6905000000 80 : Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις από κεραμευτική ύλη, και άλλα πήλινα είδη για την οικοδομή
 • 6906000000 80 : Σωλήνες, υδρορρόες και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμευτική ύλη
 • 6907000000 80 : Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογανωμένα ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογανωμένα, ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα
 • 6908000000 80 : Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, υαλογανωμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, υαλογανωμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, έστω και σε υπόθεμα
 • 6909000000 80 : Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμευτική ύλη. Σκάφες και κάδοι για το πότισμα των ζώων, φάτνες και παρόμοια δοχεία για την αγροτική οικονομία, από κεραμευτική ύλη. Στάμνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμευτική ύλη
 • 6910000000 80 : Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτική ύλη
 • 6911000000 80 : Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από πορσελάνη
 • 6912000000 80 : Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από κεραμευτική ύλη, άλλα από εκείνα από πορσελάνη
 • 6913000000 80 : Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμευτική ύλη
 • 6914000000 80 : Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη