δασμολογική ονοματολογία [Ελληνικά]:

7800000000 80 ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ.

ΤΜΗΜΑ XV ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ.

  • 7801000000 80 : Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή
  • 7802000000 80: Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου
  • 7804000000 80 : Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μόλυβδο. Σκόνες και ψήγματα από μόλυβδο
  • 7806000000 80 : Άλλα τεχνουργήματα από μόλυβδο