δασμολογική ονοματολογία [Ελληνικά]:

4600000000 80 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ.

ΤΜΗΜΑ IX ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ.

  • 4601000000 80 : Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφασμένες ή παραλληλισμένες επίπεδα, έστω και τελειωμένα (π.χ. ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των καρπών κ.λπ.)
  • 4602000000 80 : Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της κλάσης|4601. Τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λούφα)