δασμολογική ονοματολογία [Ελληνικά]:

7200000000 80 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ.

ΤΜΗΜΑ XV ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ.

 • 7201000000 10: I. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ Ή ΣΚΟΝΗΣ
 • 7201000000 80 : Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές
 • 7202000000 80 : Σιδηροκράματα
 • 7203000000 80 : Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94|%, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές
 • 7204000000 80 : Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα
 • 7205000000 80 : Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα
 • 7206000000 10: II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ
 • 7206000000 80 : Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση τον σίδηρο της κλάσης|7203
 • 7207000000 80 : Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες
 • 7208000000 80 : Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600|mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα
 • 7209000000 80 : Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600|mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα
 • 7210000000 80 : Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600|mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα
 • 7211000000 80 : Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600|mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα
 • 7212000000 80 : Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600|mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα
 • 7213000000 80 : Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες
 • 7214000000 80 : Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
 • 7215000000 80 : Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες
 • 7216000000 80 : Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες
 • 7217000000 80 : Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες
 • 7218000000 10: III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ
 • 7218000000 80 : Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες
 • 7219000000 80 : Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600|mm ή περισσότερο
 • 7220000000 80 : Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600|mm
 • 7221000000 80 : Χοντρόσυρμα (fil|machine) από ανοξείδωτους χάλυβες
 • 7222000000 80 : Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες
 • 7223000000 80 : Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες
 • 7224000000 10: IV. ΑΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ. ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ
 • 7224000000 80 : Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα
 • 7225000000 80 : Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600|mm ή περισσότερο
 • 7226000000 80 : Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600|mm
 • 7227000000 80 : Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα
 • 7228000000 80 : Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες
 • 7229000000 80 : Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα