δασμολογική ονοματολογία [Ελληνικά]:

9100000000 80 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ.

ΤΜΗΜΑ XVIII ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

 • 9101000000 80 : Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
 • 9102000000 80 : Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της κλάσης|9101
 • 9103000000 80 : Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού
 • 9104000000 80 : Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα
 • 9105000000 80 : Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνον του ρολογιού τσέπης ή χεριού
 • 9106000000 80 : Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών)
 • 9107000000 80 : Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα
 • 9108000000 80 : Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι
 • 9109000000 80 : Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού
 • 9110000000 80 : Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας
 • 9111000000 80 : Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των κλάσεων|9101|ή 9102|και τα μέρη τους
 • 9112000000 80 : Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους
 • 9113000000 80 : Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους
 • 9114000000 80 : Άλλα υλικά ωρολογοποιίας