ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ > ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ

εκατοστών, στερεωμένες σε πλαστική βάση μήκους 50 εκατοστά. Τοποθετούνται στα σημεία πού τα πουλιά( περιστέρια και άλλα ) κάθονται και λερώνουν τούς χώρους. Χρησιμοποιούνται ως αποτρεπτικά- απωθητικά για επικάθηση πουλιών σέ κτίρια.

Κωδικός Ονοματολογίας:

ΤΜΗΜΑ XV ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ.

7300000000 80 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ.

7326000000 80 Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα.

7326200000 80 Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα.

 

Αιτιολογία κατάταξης:
Γενικοί Κανόνες 1 και 6 για την Ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ), και το κείμενο των κωδικών ΣΟ 7326, 732620, και 73262090.
Αριθμός Αναφοράς της ΔΔΠ:
CYBTI-002/2006.
Χώρα έκδοσης:
Κύπρος.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.
Ημερομηνία λήξης ισχύος:
2012-01-09.
Γλώσσα:
ελληνικά.
Τόπος έκδοσης:
ΑΡΧΙΤΕΛΩΝΕΙΟ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ.
Όνομα και Διεύθυνση:
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γωνία Καραολή και Γρ.Αυξεντίου 1096 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Εθνική λέξη κλειδί:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ > ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ